Wat te doen met een verkeersboete van je werknemer?

April 19, 2022

Eind maart vond een flitsmarathon plaats, met dus een hogere kans op verkeersboetes tot gevolg. Aangezien de verkeersboetes steeds naar de eigenaar van het voertuig worden gestuurd, zul jij deze dus in de bus krijgen. Maar moet de werkgever deze boetes ook zelf betalen?

De strafrechtelijk verantwoordelijke is diegene die de overtreding heeft begaan. Diegene die aan het stuur zat, reed immers door het rode licht, reed te snel,… Het maakt daarbij geen verschil uit of de overtreding werd begaan tijdens de uitvoering van het werk of in de privé-tijd.

Maar als werkgever ben je wel burgerlijk aansprakelijk voor de betaling van de verkeersboete. Betekent dit dat je de boete niet ten laste van de werknemer kan leggen? Natuurlijk niet. Betaal je de boete toch zelf, dan moet je rekening houden met de regels op vlak van RSZ en bedrijfsvoorheffing.

Overtreder meedelen

Bij de klassieke verkeersboetes, zoals overdreven snelheid, moet je de gegevens van de werkelijke bestuurder meedelen op www.verkeersboetes.be. De formulieren voor de boete worden dan ook naar de effectieve overtreder gestuurd. Maar, betaalt je werknemer de boete niet, dan komt ze uiteindelijk toch bij jou, als burgerlijk aansprakelijke, terecht.  
Je kan de boete achteraf nog wel terugvorderen van de werknemer, na zijn schriftelijk akkoord.  

Betaalt de werkgever de boete?

Neem je de boete toch ten laste? Dan wordt dit beschouwd als een voordeel waarop de RSZ een solidariteitsbijdrage van 33% int. De boete kost je dus meer dan alleen het bedrag van de boete zelf! De wetgever wil op die manier vermijden dat een werkgever zijn werknemer zou aanzetten tot overdreven snelheid of andere verkeersovertredingen.  

Toch is deze solidariteitsbijdrage niet op iedere verkeersboete van toepassing. De bijdrage is verschuldigd op verkeersboetes voortvloeiend uit een overtreding van de derde of vierde graad en op verkeersboetes van minimaal 150 euro, voortvloeiend uit een verkeersovertreding.  
Boetes voor door het rood licht rijden of het negeren van het inhaalverbod vallen onder deze regeling.  

In geval van verkeersboetes voortvloeiend uit een overtreding van de eerste of tweede graad en verkeersboetes van minder dan 150 euro, wordt de eerste 150 euro op jaarbasis vrijgesteld van de solidariteitsbijdrage.

Betaal je dus éénmalig een boete van 67 euro, dan ben je hierop geen solidariteitsbijdrage verschuldigd.  

De solidariteitsbijdrage is niet verschuldigd bij verkeersboetes omwille van de toestand van het rijdend materiaal of de conformiteit van de lading.  

Ook de fiscus beschouwt de boete als een voordeel alle aard. Betaal je als werkgever dus de boete van je werknemer?
Dan moet de werknemer daarop belastingen betalen.  

Deze regeling geldt uiteraard enkel voor overtredingen tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst.  


Overtredingen in privé-tijd

Heeft je bediende een verkeersboete opgelopen met de bedrijfswagen, tijdens een privé-verplaatsing? Ook dan komt de boete bij jou terecht. Neem je die boete als werkgever ten laste, dan beschouwt de RSZ het bedrag van de boete als gewoon loon. In dat geval zijn de gewone werkgevers- en werknemersbijdragen verschuldigd!  

Car policy

Om discussies en misverstanden over de betaling van boetes te vermijden, maak je best een car policy op. Je kan een car policy opmaken voor je werknemers met een bedrijfswagen, maar ook voor de chauffeurs met hun vrachtwagen. Daarin bepaal je dan onmiddellijk ook de bedrijfsregels over bijvoorbeeld het aanbrengen van opsmuk aan de vrachtwagen.  
Wil je een model van car policy? Vraag er één aan bij ons!  

Ook interessant

Personeel en arbeid

Duaal leren in je onderneming

Personeel en arbeid
Onderneming in de kijker
Interviews
TLV

Hoopvol naar een jaar vol uitdagingen!

Personeel en arbeid
Interviews

"Veel bedrijven zijn niet op de hoogte van alle voordelen waarop ze beroep kunnen doen"

Wie is TLV?

Heb je nog vragen over de sector of onze diensten en producten? Bel ons, stuur een mailtje of maak een afspraak via de kalender. We helpen je graag verder!