"Veel bedrijven zijn niet op de hoogte van alle voordelen waarop ze beroep kunnen doen"

February 5, 2024
Naar aanleiding van het 50-jarig bestaan van het Sociaal Fonds Transport en Logistiek zetten we de werking van de organisatie graag nog eens in de kijker. We spraken hiervoor met Rachide Berrazi en Stefanie Dobbelaere, sectorconsulenten in respectievelijk Oost- en West-Vlaanderen. Ze lichten toe wat het SFTL allemaal doet, van welke voordelen dat jij als werkgever kan genieten en wat je zelf kan doen om het tekort aan arbeidskrachten aan te pakken.

Kunnen jullie eens kort samenvatten wat het SFTL doet?  

Stefanie: Het SFTL werkt rond twee belangrijke pijlers. De eerste pijler bevat de aanvullende sociale voordelen, namelijk de premies en financiële tegemoetkomingen voor arbeiders en bedrijven. Zo zorgen we bijvoorbeeld voor de eindejaarspremies van de arbeiders of kunnen werkgevers een terugbetaling aanvragen voor de medische schifting van vrachtwagenchauffeurs.    

Rachide: Daarnaast heeft het SFTL de belangrijke opdracht om te zorgen voor een kwalitatieve instroom van arbeidskrachten in de sector. We werken hiervoor samen met verschillende opleidingspartners en zetten in op promotie van het beroep van vrachtwagenchauffeur en logistieke arbeider. Ook werken we samen met de Vlaamse overheid rond een aantal arbeidsmarktthema’s zoals werkbaar werk en non-discriminatie.  

Wat houdt de job van een sectorconsulent in? Waarvoor kunnen bedrijven beroep doen op jullie?

Stefanie: Veel bedrijven zijn niet op de hoogte van alle sociale voordelen waarop ze beroep kunnen doen. Wij lichten deze toe tijdens bedrijfsbezoeken. Daarnaast peilen we tijdens deze bezoeken naar de knelpunten waarmee bedrijven geconfronteerd worden. We helpen hen dan op weg naar de organisaties of tools die hen kunnen verder helpen. We stellen vast dat nog veel te weinig kmo’s in de sector hun weg vinden naar onze opleidingspartners (VDAB, onderwijs, CVO) of de sectorale instroomprojecten. Je kan ons dus zien als verbindingsofficiers.  

Waarvan maken werkgevers het meeste gebruik in het aanbod van het SFTL?  

Rachide: De meeste tussenkomsten gebeuren op het vlak van opleidingsbudgetten voor de permanente vorming. Elke werkgever krijgt jaarlijks een budget toegekend, gebaseerd op het aantal werknemers in dienst. Daarnaast wordt een terugbetaling voor de digitale bestuurderskaart ook veel aangevraagd.  

Verder is er ook veel vraag naar de (gratis) SFTL-opleiding tot werkplekbegeleider. Dat houdt in dat een ervaren vrachtwagenchauffeur of logistieke medewerk(st)er binnen het bedrijf wordt opgeleid om nieuwe werknemers of kandidaten goed te kunnen onthalen en begeleiden.  

Van welke voordelen zijn de bedrijven het minst op de hoogte?  

Stefanie: We merken dat vele bedrijven niet weten dat arbeiders in onze sector na zes maanden ononderbroken anciënniteit automatisch aangesloten worden bij een hospitalisatieverzekering, die het SFTL heeft afgesloten. We stellen ook vast dat er minder aanvragen zijn voor financiële tussenkomsten bij de medische schifting in het kader van het vernieuwen van het rijbewijs of voor ADR-opleidingen.

Rachide: Bovendien weten veel bedrijven niet dat ze via het SFTL een financiële tussenkomst kunnen aanvragen voor een kandidaat-werknemer of een werknemer om een opleiding voor een rijbewijs C/CE te volgen. Diezelfde opleidingsfactuur kunnen ze dan ook nog eens inbrengen in het kader van de Vlaamse kmo-portefeuille. Dat is dus zeker de moeite.  

TLV: Wat zijn volgens jullie ervaring de grootste uitdagingen voor werkgevers vandaag?  

Rachide: Het tekort aan chauffeurs en logistieke arbeiders blijft het grootste probleem. En de vergrijzing in de sector gaat dit probleem enkel nog vergroten. Daarom is het cruciaal dat bedrijven meer gaan inzetten op interne opleidingen. Werkgevers die zich niet klaarmaken om zelf ook werknemers op te leiden, gaan meer in de problemen komen dan werkgevers die dat wel doen. Dat merken we nu al.  

Denken dat alle vacatures zullen opgevuld worden door werknemers die onmiddellijk inzetbaar zijn is utopisch. Werkgevers gaan moeten samenwerken met opleidingspartners en werknemers ‘on the job’ opleiden. Ons advies is daarom: werk een kader uit rond onthaal en begeleiding. Het vraagt voor kleine bedrijven die geen personeelsdienst hebben natuurlijk een grote inspanning, maar we geloven dat dit ook voor hen kan. Eens je die kennis in huis hebt en een interne structuur hebt opgesteld, zal dat ook automatisch gaan.  

TLV: Jullie hebben verschillende projecten en campagnes lopen om verschillende doelgroepen naar de sector te leiden. Zien jullie een stijging in het aantal geïnteresseerden?    

Stefanie: We hebben verschillende structurele instroomkanalen, zoals de beroepsopleiding via de VDAB of onze samenwerking met het onderwijs. Dit schooljaar zijn er 580 leerlingen in de opleiding tot vrachtwagenchauffeur in de 3de graad Beroeps secundair onderwijs. Dat is een mooi cijfer, maar het is natuurlijk onvoldoende om het tekort op te lossen.  

Een heel belangrijke doelgroep zijn de zij-instromers. Het SFTL heeft hiervoor recent extra middelen vrijgemaakt, waardoor zij-instromers gratis een rijbewijs C en CE kunnen behalen. Er is heel veel vraag naar, dus dat betekent dat er toch nog veel mensen geïnteresseerd zijn in het beroep van vrachtwagenchauffeur. Helaas zijn er lange wachttijden bij de rijscholen.    

De komende twee jaar gaan we ook meer inzetten op het versterken van de competenties van jongeren tussen 18 en 26 jaar in logistieke richtingen, bijvoorbeeld door het financieren van de opleiding tot heftruckchauffeur voor deze doelgroep.    

TLV: Zijn er doelgroepen die we nog meer zouden moeten aanboren?  

Rachide: Steeds meer kandidaten zijn mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld laaggeschoolden of anderstaligen. Het zijn vaak zeer gemotiveerde en loyale werknemers. We durven dan ook de bedrijven op te roepen om zich open te stellen voor deze kandidaten.

Eerst en vooral heeft het SFTL in samenwerking met de VDAB voor deze doelgroep voortrajecten uitgewerkt om hen voor te bereiden op het theorie-examen vakbekwaamheid C. Als ze daarin slagen kunnen ze doorstromen naar de beroepsopleiding bij de VDAB.    

Om de doelgroep anderstaligen nog meer aan te boren en optimaal te kunnen inzetten in onze bedrijven, zal er in 2024 een sectoraal taalcoachingprogramma worden uitgewerkt. Bedrijven die hiervoor ook de train-de-trainer volgen, zullen dan gemakkelijk op de werkvloer zelf taalcoaching kunnen organiseren op de momenten dat het hen het beste past. Daarnaast komt ook de ‘FACT-app’ eraan, een handige vertaalapp met termen die vaak gebruikt worden in de job of de sector.  

TLV: Wat kan een transport- of logistiek bedrijf zelf doen om arbeidskrachten aan te trekken of te behouden?  

Rachide:

Ik zie hierbij 4 punten:    

1. Meld de vacatures bij de VDAB. Enkel zo blijft het beroep van vrachtwagenchauffeur een knelpunt en komt de sector gemakkelijker in aanmerking voor incentives vanuit de overheid om hieraan te werken.    

2. Sta open voor samenwerking met de sectorale opleidingspartners. Het SFTL heeft al jaren een intensieve samenwerking met zowel de VDAB, het beroepssecundair onderwijs, als het volwassenonderwijs voor de opleiding tot vrachtwagenchauffeur. Het wagenpark waarmee dit gebeurt wordt ter beschikking gesteld door het SFTL.  

Voor de logistieke bedrijven: stel je kandidaat om stageplaatsen aan te bieden. De logistieke opleidingen zijn blijvend op zoek naar kwalitatieve stageplaatsen.    

3. Werk een onthaal- en opleidingsbeleid uit. Zorg ervoor dat de persoon waarmee kandidaten de eerste weken op pad gaan iemand is die dat op een goede manier doet. Er bestaat hiervoor een gratis opleiding tot ‘werkplekbegeleider’ voor vrachtwagenchauffeurs en logistieke medewerkers.  

4: Leid zelf chauffeur C/CE op. Zowel voor interne als externe kandidaat-chauffeurs kunnen werkgevers de financiële tussenkomst aanvragen uit de cao rijbewijzen.  

Daarnaast kunnen bedrijven ook kiezen om in samenwerking met de VDAB een gemotiveerde werkzoekende kandidaat-chauffeur via een Individuele Beroepsopleiding in de Onderneming (IBO) zelf op te leiden. Indien deze kandidaat nog een rijbewijs C/CE moet behalen, kan dit tijdens de IBO via de rijschool.  

TLV: Wat vinden jullie het meest boeiende aan jullie job en aan de sector?  

Stefanie: Elke dag ziet er anders uit. We doen bedrijfsbezoeken, zijn aanwezig bij evaluatiemomenten van de leerlingen of geven zelf de opleiding tot werkplekbegeleider. We bouwen goede contacten uit met de werkgevers uit onze regio’s en ze weten ons dan ook spontaan te vinden voor allerlei vragen over de arbeidsmarkt.  

Rachide: Het is een hands-on sector, waarbij zowel werkgevers als de personeelwerkers dicht bij hun mensen staan. Ondertussen hebben we al meer dan 2.000 sectorarbeiders opgeleid tot werkplekbegeleid(st)er. Tijdens het geven van deze sessies ervaar ik aan den lijve het enthousiasme, de eerlijkheid en de bevlogenheid waarmee deze mensen naast hun job ook nog eens met trots en passie hun kennen en kunnen willen overdragen aan hun nieuwe collega’s. Dit in een sfeer van rechtaan-rechtuit. You get what you see!    

Hoe kunnen bedrijven jullie bereiken?  

Bedrijven uit Oost-Vlaanderen mogen een mailtje sturen naar [email protected] of bellen naar 0479 85 67 72.
Voor West-Vlaanderen kan je contact opnemen via [email protected] of 0494 11 94 91.  

Ligt jouw bedrijf in een andere regio? Neem contact op via [email protected] of 02 424 30 80.

Het Sociaal Fonds voor Transport en Logistiek werd in 1973 opgericht en mocht vorig jaar dus 50 kaarsjes uitblazen! En die 50ste verjaardag werd op 18 december 2023 gevierd in aanwezigheid van de partners van het SFTL.  

Tijdens de viering, waarbij de nadruk lag op het verenigen van alle partners, zoals bijvoorbeeld VDAB, FOREM en de scholen, werd tijdens enkele korte panelgesprekken benadrukt waarvoor het SFTL staat. De realisaties van de voorbije jaren zijn talrijk en allemaal met het oog op het verbeteren van de sector, zoals de eindejaarspremie voor arbeiders, het aanvullend pensioen, de tussenkomsten voor de werkgevers, maar ook het bevorderen van de instroom door ondersteuning van onderwijs en andere opleidingstrajecten. Ook een vooruitblik naar de toekomst mocht niet ontbreken. De uitdagingen in een steeds veranderende sector zijn talrijk. Het belang van het SFTL als brug tussen alle partners werd tijdens het event dan ook in de verf gezet!

Proficiat aan het SFTL en zijn medewerkers. En op naar de volgende 50 jaar!  

Ook interessant

Interviews
TLV

De structurele knelpunteconomie krijg je niet zomaar opgelost

Interviews
TLV

TLV magazine sprak met Tinie Verhulst van Euro Tap Rent en Joti Trans

Interviews
TLV

Een blik in het leven van beroepschauffeur Patrick

Wie is TLV?

Heb je nog vragen over de sector of onze diensten en producten? Bel ons, stuur een mailtje of maak een afspraak via de kalender. We helpen je graag verder!