"Transport is een onmisbare schakel"

September 12, 2022
Transportbedrijf V1000 uit Roeselare eindigde in het voorjaar op een meer dan verdienstelijke tweede plaats in de Transporteur van het Jaar-competitie. Voldoende reden voor TLV magazine om naar West-Vlaanderen te trekken voor een gesprek met Sandro Paravizzini. De enthousiaste CEO van V1000 ziet de toekomst van het wegtransport hoopvol tegemoet.

Interview: Céline Heirwegh en Jan Soenen

TLV magazine: V1000 is een relatief nieuwe naam in de transportsector.
De vorige benaming, AJ Veurink, zal bij de meesten wel nog een belletje doen rinkelen. Waar staat de nieuwe naam voor?

Sandro Paravizzini: “Op 1 december 2019 heb ik het bedrijf AJ Veurink volledig overgenomen. Het was aanvankelijk de bedoeling om die naam nog een aantal jaar te behouden. Maar toen sloeg corona toe. Een crisis waarvan we de impact niet konden inschatten. We hebben er toen voor gekozen om niet bij de pakken te blijven zitten en de geplande grootschalige investeringen in het wagenpark gewoon door te zetten. En toen kwam het idee om de naam te veranderen, om een signaal te geven dat het niet allemaal kommer en kwel was. Met de beroemde woorden van Churchill: “If you’-re going through hell, keep going”.

Ik wou een futureproof merknaam en product creëren. Toen ons agentschap de naam V1000 voorstelde, was ik al na één seconde verkocht. De ‘V’ is niet alleen een verwijzing naar Veurink, maar ook naar vrede, vooruitgang en verbondenheid.
En de 1000 staat voor mille grazie (nvrd: duizend maal dank in het Italiaans), wat dan weer een knipoog is naar mijn Italiaanse roots. Die ‘mille grazie’ verwijst naar onze ziel om onze dankbaarheid en respect te tonen voor personeel, klanten en leveranciers.

Het is nu aan ons om die merknaam zoveel mogelijk uit te dragen op onze vrachtwagens, onze socials, onze kledij, enz. Mocht ik kunnen, zou ik mijn chauffeurs in een kostuum van Armani laten rondrijden (lacht). Om maar te zeggen hoeveel belang ik hecht aan de merknaam V1000. Tegen 2023 moet de rebranding volledig rond zijn.”

TLV: En wie is Sandro Paravizzini?

SP: “Ik ben fiscalist van opleiding en ik heb het geluk gehad dat ik hier binnen het bedrijf altijd de kans heb gekregen om door te groeien. Ik had een goede band met de vorige eigenaars. Toen bleek dat er binnen de familie Veurink geen opvolging was, heb ik beslist om de sprong te wagen. Dat was eind 2017 en ik wil niet verhullen dat het bedrijf toen in slechte papieren zat.  Mijn visie over de toekomst van de onderneming én transport strookte niet met de visie van de eigenaars, maar ik was  overtuigd van mijn gelijk.

Ik heb in 2019 een vijfjarenplan uitgewerkt om uit de moeilijkheden te geraken en drie jaar later stellen we vast dat we verder staan dan vooropgesteld. Met de nodige passie kan je veel bereiken en die passie heeft ongetwijfeld wel iets te maken met mijn Italiaanse roots. Die passie is eigenlijk ook het DNA van V1000. Mijn taak bestaat erin om het vuur permanent aan te wakkeren. Dit is geen holle slogan. Klanten die bijvoorbeeld met de planning in contact komen, voelen die passie ook en dat is heel belangrijk voor mij. Mijn rechterhand in het bedrijf, Karel, verwoordt het als volgt: problemen zijn oplosbare moeilijkheden. Dat is onze basis om onze kwaliteit telkens te verbeteren."


TLV: Bij de overname gaf je aan dat digitalisering een cruciaal element is. Hoe vertaalt zich dat bij V1000?

SP: “Ik heb me voorgenomen om van de digitalisering het paradepaardje te maken van V1000. We moesten een forse inhaalbeweging maken op dat vlak. Nog voor corona wou ik ervoor zorgen dat ook de dispatchers van thuis uit konden werken. Ik wou het evenwicht werk/privé van mijn medewerkers verbeteren. Iedereen had dus al een werkplek thuis. Toen de pandemie uitbrak, moesten we dus niet meer schakelen.

We wilden ook sterk inzetten op de digitalisering van de gigantische documentenstroom. Tegen het einde van dit jaar wil ik komaf maken met alle documenten in de cabine, en alles via een soort iPad laten verlopen.

Een derde pijler van onze digitalisering is onze samenwerking met het Franse Shippeo. Dit systeem zorgt ervoor dat onze klanten hun goederen continu online kunnen volgen. De klant kan alleen de vrachtwagens volgen waar zijn goederen in zitten en kan continu de ‘estimated time of arrival’ opvolgen. Een bijkomend voordeel is dat alle documenten aan dit systeem kunnen worden gekoppeld, zodat de klant al zijn transacties op één portaal kan bekijken. Tenslotte zijn we ook bezig met het bundelen van alle mogelijke data: de gegevens van de boordcomputers, van Shippeo, interne documenten, enz. We willen namelijk op ieder moment kunnen zien hoe het bedrijf draait. Dan heb ik het over de financiële situatie, de prestaties van de chauffeurs, het verbruik, de interne werking van het bedrijf, de stand van zaken in de magazijnen, fouten, klachten, het aantal verhandelde paletten, enz. Dit moet ons de mogelijkheid om nog sneller te kunnen ingrijpen.”

TLV: V1000 eindigde in april van dit jaar op een zeer verdienstelijke tweede plaats in de Transporteur van het Jaar. Wat waren de krachtlijnen van jullie dossier?

SP: “Onze deelname is een beetje raar tot stand gekomen. De organisatoren van de awards hebben ons aangemoedigd om deel te nemen omdat ze heel wat positieve signalen hadden opgevangen over ons bedrijf.

Ik denk dat het volledige V1000-concept de grootste sterkte was van ons dossier. Hiermee bedoel ik onze visie over digitalisering, onze aanwervingspolitiek, onze aandacht voor verkeersveiligheid, onze toekomstvisie, ons beleid rond maatschappelijk verantwoord ondernemen en onze prijzenpolitiek. Ik was zeer trots over onze tweede plaats en ik vind dat VPD de terechte winnaar is.”

TLV: Op de website lezen we dat V1000 doordrongen is van waarden, die jullie een prominente rol van betekenis proberen geven in de ‘harde’ transportwereld.

SP: “Werknemersvoldoening is de basis van ons bedrijf. Zo staat het trouwens ook op onze website. Alles moet hiervoor wijken. De reden is vrij simpel. Zonder chauffeurs is er niets mogelijk. Samenhorigheid en respect zijn superbelangrijk. We streven altijd en overal naar samenwerking op lange termijn. Met onze leveranciers, met onze klanten en dus ook met onze werknemers. Volgens mij is dit de garantie om te kunnen groeien. Individualisten hebben hier geen plaats.

Ik snap wel dat winst maken belangrijk is voor de continuïteit, maar we hechten evenveel belang aan samenhorigheid en waardecreatie. Iedereen moet zich hier goed voelen en moet kunnen meegenieten van het succes van ons bedrijf. Als ik hier de vrijdagnamiddag rondloop en vaststel dat de chauffeurs met een goed gevoel het weekend ingaan, dan ben ik pas echt gelukkig.”

TLV: Transporteurs ondervinden de grootste moeite om geschikte chauffeurs te vinden. Welke strategie past V1000 toe om chauffeurs aan te werven en aan boord te houden?

SP: “Onze eerste prioriteit is het behoud van de bestaande chauffeurs. Als de chauffeurs zich hier goed voelen, is het mogelijk dat zij als ambassadeur andere chauffeurs kunnen overtuigen om bij ons te komen. Mond-aan-mond reclame is nog altijd de beste promotie, ook om chauffeurs aan te trekken. Om onze chauffeurs aan boord te houden, investeren we in het best mogelijke materiaal. We proberen hen ook mee te trekken in het V1000-verhaal als sterk merk, onder meer met onze exclusieve werkkledij.

Ik droom van een eigen opleidingscentrum. Niet zozeer voor de code 95, maar om onze eigen chauffeurs de specifieke vereisten van ons bedrijf bij te brengen. Dan heb ik onder meer over de omgang met de klanten. We proberen onze chauffeurs ook zoveel mogelijk te helpen door zoveel mogelijk rekening te houden met hun privé-situatie. We hebben al vastgesteld dat als je veel geeft, je ook veel terugkrijgt. “Have respect for everyone on your way up, because you will need them on your way down”. Om over na te denken ….

Het is misschien een beetje raar om het zo uit te drukken, maar de chauffeur is de grondstof van transport. Terwijl heel wat producerende bedrijven een tekort hebben aan grondstoffen, heeft de transportsector een tekort aan chauffeurs. Als er schaarste is dan gaat de prijs omhoog. Tien jaar geleden vertelde ik een klant dat er ooit een tijd zou komen dat klanten de loonkost van een chauffeur zouden betalen. Die tijd is nu aangebroken. Het komt er nu enkel nog op neer om met de kwaliteit van onze dienstverlening beter te scoren dan de concurrentie. De prijs voor transport is veel gestegen, maar is nog altijd te laag."

TLV: Een andere uitdaging in onze sector zijn de brandstofprijzen. Hoe gaan jullie hier mee om? Doorrekenen lijkt ons de enige optie?

SP: “Het is meer dan de brandstofprijzen. De loonkost en de prijzen van de voertuigen zijn ook gevoelig gestegen. Daarnaast zitten wij nog maar bij de start van een hoge inflatie, dus wordt het de komende jaren geen gemakkelijke oefening. Maar eigenlijk is het simpel. Als de prijs van transport stijgt, dan kunnen wij niet anders dan onze prijzen aanpassen, steeds in overleg met de klant uiteraard.

Als de prijs van de brandstof stijgt, verhogen we onze prijs. Daalt de dieselprijs, dan verlagen we onze prijs. Dat is de logica zelve. Het zijn niet altijd de meest aangename gesprekken, vooral als de diesel met bijvoorbeeld 20% is gestegen. Maar we kunnen niet anders, en ik heb ook het gevoel dat al mijn collega’s ook gewoon doorrekenen.

Transporteurs die niet doorrekenen, zijn volgens mij een vogel voor de kat. Het enige gevaar dat om de hoek loert, is de prijselasticiteit. Waar is het punt dat de consument niet meer kan of wil betalen? Snel schakelen en wendbaar blijven, wordt een uitdaging."

TLV: Aan uitdagingen geen gebrek in onze sector. Het wegtransport staat voor een ingrijpende transitie naar alternatieve aandrijvingen. Hoe ver staan jullie op dit vlak?

SP: “In onze situatie zijn er maar twee mogelijkheden. Meegaan in het verhaal, met alle noodzakelijke investeringen in voertuigen, laadinfrastructuur en tankmogelijkheden in het geval van waterstof. Het alternatief is gewoon stoppen met de activiteiten. Wij kiezen uiteraard voor de eerste optie. De komende maanden staan er veel beursbezoeken en gesprekken met voertuigenleveranciers ingepland. Tegen eind volgend jaar wil ik beginnen testen in combinatie met gesprekken met onze klanten. Het is effectief een grote uitdaging, maar tegelijkertijd ook een immense opportuniteit om de toekomst van jouw bedrijf te garanderen. De overheden gaan op het vlak van bevoorrading ook dringend in gang moeten schieten. Het ergert me soms dat alles zo lang duurt!

De energietransitie komt op ons af en we zullen er ook naar handelen. Ondertussen proberen we onze routes te optimaliseren en bepaalde leveringen te clusteren om minder kilometers te rijden. Dat is beter voor ons, voor onze klant en voor het milieu.”

TLV: In de aanloop naar dit gesprek vertelde je ons dat de transporteur een zeer mooie toekomst te wachten staat?
Vertel…

SP: "Ik zie een mooie toekomst in het transport, op voorwaarde dat je investeert in de toekomst. De transporteur die zich laat omringen door de juiste mensen en die zelf een duidelijke visie heeft op transport, heeft de potentie om een mooie toekomst uit te tekenen. De kwaliteit van de dienstverlening zal steeds belangrijker worden en die kwaliteit zal zich blijven vertalen in een correcte prijs. Ik denk dat er tijd gaat komen dat de vervoerder zal bepalen wanneer de goederen zullen geleverd worden en als we dit kunnen realiseren, wacht er ons een zeer mooie toekomst.

Transport is een prijs die moet betaald worden en V1000 heeft niet de ambitie om de goedkoopste te zijn. De transportsector heeft de voorbije twee jaar een bocht van 180 graden gemaakt.

Voor heel wat bedrijven was transport een kostenpost, een noodzakelijk kwaad zelfs. Maar die bedrijven beseffen ondertussen dat transport een zeer belangrijk element is geworden. Ze zijn nu vooral op zoek naar een kwalitatieve vervoerder, en de prijs is nu minder belangrijk.

Ook de consument zal zijn verwachtingen moeten bijstellen. De levertijden moeten veranderen en die tijd zit er aan te komen. Geduld is een deugd die een beetje op de achtergrond is geraakt.

De kostenstijgingen kunnen nu gewoon worden doorgerekend, zonder al te veel onderhandelingen. Hierdoor kunnen we ons nog meer concentreren op de dienstverlening, want de klant moet natuurlijk waar krijgen voor zijn geld.

Enkel de files blijven een groot probleem. Eén van de grootste oplossingen ligt volgens mij bij onze klanten. Die zouden er moeten voor zorgen dat we meer tijd hebben voor te leveren, onder meer door langer open te blijven. Mocht de massa vrachtwagens op de weg iets meer gespreid kunnen worden, dan zou dit al enig soelaas bieden. En sinds de invoering van
de kilometerheffing, is de kwaliteit van onze wegen er ook niet bepaald beter op geworden.

Maar om positief te eindigen : transport is en blijft een onmisbare schakel in de volledige economie en het welzijn van elk individu. Dit is nu wel bij iedereen doorgedrongen."

V1000
V1000 is gespecialiseerd in groupagevervoer, B2B en B2C, op de Benelux en Frankrijk. Het maakt hiervoor gebruik van een eigen wagenpark van ca. 50 voertuigen met zowel trekker-oplegger combinaties, als vrachtwagen-aanhangwagens. De onderneming uit Roeselare doet ook een beroep op een vijftal vaste onderaannemers.

V1000 werkt rechtstreeks van afzender tot ontvanger, zonder hubs. Het klantenportfolio is zeer divers met klanten in alle sectoren. V1000 streeft ernaar om zo weinig mogelijk conjunctuurgevoelige producten te vervoeren om het wagenpark optimaal te kunnen benutten, van januari tot december.

Ook interessant

Interviews
TLV

De structurele knelpunteconomie krijg je niet zomaar opgelost

Interviews
TLV

TLV magazine sprak met Tinie Verhulst van Euro Tap Rent en Joti Trans

Interviews
TLV

Een blik in het leven van beroepschauffeur Patrick

Wie is TLV?

Heb je nog vragen over de sector of onze diensten en producten? Bel ons, stuur een mailtje of maak een afspraak via de kalender. We helpen je graag verder!