Duaal leren in je onderneming

October 16, 2023

Op 1 september is het nieuwe schooljaar gestart. Daarbij kan de leerling een aantal logistieke opleidingen volgen in het kader van duaal leren. Duaal betekent daarbij dat een leerling een deel van zijn opleiding op de werkvloer krijgt, in een bedrijf dus. Misschien is er dit schooljaar bij jou nog wel een plekje?

Waarom duaal leren in je bedrijf introduceren?
Duaal leren is gelijkwaardig aan de andere vormen van secundair onderwijs. De leerlingen zijn echter beter voorbereid op de overstap op de arbeidsmarkt. Ze staan immers minstens 20u/week per week op de werkvloer, waardoor ze ook een groot deel van hun kennis op de werkvloer verwerven. Duaal leren biedt voor de onderneming dus ook een instroomkanaal aan gemotiveerde en arbeidsrijpe leerlingen, met een eerste werkervaring.

Welke opleidingen?
Binnen het duaal leren kunnen volgende opleidingen momenteel gevolgd worden:

  • magazijnmedewerker;
  • bestuurder interne transportmiddelen;
  • logistiek.

Erkenning als bedrijf
Wil je een leerling duaal leren in je onderneming, dan moet je bedrijf een erkenning als leerwerkplek verkrijgen. De aanvraag hiervoor gebeurt online op www.werkplekduaal.be

Eén van de voorwaarden voor de erkenning, is dat je binnen de onderneming over een mentor beschikt. Dit is een ervaren werknemer binnen je bedrijf die aangeduid wordt om de leerling binnen je bedrijf te begeleiden, op te volgen en te evalueren. Deze mentor moet ook een opleiding gevolgd hebben. Bij het SFTL kan je de mentoropleiding gratis volgen.


Recht op een premie
Als je als onderneming in Vlaanderen een lerende opleidt in een duale of alternerende opleiding, kan je in aanmerking komen voor een premie kwalificerend werkplekleren op voorwaarde dat:

  • De vestiging die de lerende opleidt in het Vlaams Gewest ligt;
  • De onderneming de lerende, volgens de Dimona- of DmfA-aangifte, minstens vier maanden opleidt in het schooljaar waarvoor de premie wordt aangevraagd;
  • De onderneming en de lerende een leerovereenkomst hebben;
  • De registratie van de overeenkomst alternerende of duale opleiding door de opleidingsverstrekker in het digitale loket app.werkplekduaal.be is hierbij noodzakelijk (binnen de 3 maanden na de start van de overeenkomst!);
  • De onderneming een mentor heeft aangewezen die de lerende op de leerwerkplek begeleidt en opleidt én daarvoor een erkende mentoropleiding heeft gevolgd.

De premie voor de onderneming bedraagt:

  • 600 euro als de lerende geen vergoeding van de onderneming ontvangt;
  • 1.000 euro als de lerende wel een vergoeding van de onderneming ontvangt.

De premie wordt één keer per schooljaar uitbetaald. De onderneming kan de premie maximaal drie keer ontvangen per lerende. Eerder ontvangen stagebonussen voor dezelfde leerling worden meegeteld. Om de premie te ontvangen, moet de werkgever aanduiden dat hij de premie wenst te ontvangen en moet het rekeningnummer ingevuld worden in het digitale loket. Dit moet binnen de 3 maanden na de startdatum van de overeenkomst (of voor overeenkomsten met een startdatum voor 1 september 2023 ten laatste op 30 november 2023). Meer info hierover vind je op www.vlaanderen.be

Wil ook jij een werkplek aanbieden aan een leerling uit het duale leertraject? Neem voor bijkomende informatie vrijblijvend contact op met Katrien Timmermans, sectorconsulent voor het SFTL ([email protected])

Op de website van het Sociaal Fonds vind je een volledige informatiebrochure over de logistieke opleidingen duaal.

Ook interessant

Personeel en arbeid

Wat te doen met een verkeersboete van je werknemer?

Personeel en arbeid
Onderneming in de kijker
Interviews
TLV

Hoopvol naar een jaar vol uitdagingen!

Personeel en arbeid
Interviews

"Veel bedrijven zijn niet op de hoogte van alle voordelen waarop ze beroep kunnen doen"

Wie is TLV?

Heb je nog vragen over de sector of onze diensten en producten? Bel ons, stuur een mailtje of maak een afspraak via de kalender. We helpen je graag verder!