Nieuwe Kostenstijging in 2024

November 16, 2023

Het ITLB heeft haar previsies voor de kostprijs voor volgend jaar gepubliceerd. Zoals altijd zijn deze prognoses gebaseerd op gekende elementen en ramingen berekend op basis van midden oktober verwachte ontwikkelingen. Zij zullen worden herzien en verfijnd naarmate bijkomende economische gegevens beschikbaar worden in de loop van de komende maanden.

Het ITLB verwacht dat de kosten voor algemeen nationaal vervoer volgend jaar met 5,40% zullen stijgen. Voor nationaal stukgoedvervoer zou de stijging 5,16% bedragen. Internationaal vervoer naar Frankrijk zou volgend jaar 4,92% duurder worden. Transport naar Duitsland stijgt met 4,83%. Gemiddeld genomen zou internationaal vervoer 4,79% duurder worden.

Naast de stijgende loonkost en een geschatte evolutie van de dieselprijs, wegen vooral de toenemende voertuigkosten, de uitbreiding van het tolplichtig wegennet in Vlaanderen en de indexatie van de tarieven van de  kilometerheffing in Wallonië door in de verwachte evolutie. Bovenop de prognose voor nationaal vervoer komt op 1 juli 2024 ook nog de indexatie van de tarieven in Vlaanderen en Brussel. Op basis van de prognoses van het Planbureau zullen we dan uitkomen op een stijging van de tarieven in Vlaanderen van rond de 4%. Dit resulteert in een bijkomende kostenverhoging voor transport van 0,27% bovenop de prognoses.

Impact energieprijzen

Het ITLB maakt naast de algemene prognose ook berekeningen van de  verwachte kostprijsevolutie zonder rekening te houden met de verwachte evolutie van de dieselprijzen. Dit geeft meteen een heel ander beeld. Zo schat men een stijging van 7,09% voor algemeen nationaal vervoer en 6,27% voor stukgoedvervoer. Vervoer naar Frankrijk zou stijgen met 6,43% en met 6,32% naar Duitsland. Het internationaal vervoer zou dan gemiddeld 6,74% duurder worden.

Evolutie 2023  

Op basis van de kostprijsindices die het ITLB maandelijks publiceert, heeft TLV ook een berekening gemaakt van de evolutie van de kostprijs op 1 oktober 2023 ten opzichte van het prijsniveau op 1 december 2022. Bij het ter perse gaan waren de cijfers voor november nog niet bekend. Hieruit blijkt dat de kosten voor algemeen nationaal vervoer in oktober 9,54% hoger liggen dan op 1 december 2022. Voor nationaal stukgoedvervoer bedraagt de toename zelfs 9,94%. Voor internationaal vervoer ligt het gemiddelde iets lager met 7,53%. Uiteraard zijn de loonkosten de grote boosdoener. Ook de financiering en de kilometerheffing wegen stevig door net als de congestiekosten.

De prognoses voor de kostprijsevolutie in 2024 houden rekening met de beslissing van de federale regering uit 2021 om de accijnsteruggave voor professionele diesel gradueel te verminderen. Concreet wordt het tarief op 1 januari 2024 verlaagd van 205,0665 euro/1.000 liter naar 204,0665 euro/1.000 liter. Tijdens de laatste begrotingsronde heeft de federale regering beslist om het bedrag van de professionele diesel bijkomend een stukje te verminderen. Dit moet de schatkist zo’n 25 miljoen euro opleveren. Een rekenoefening leert ons dat we spreken over een vermindering van het terugvorderbare bedrag met ongeveer 1 eurocent per liter.

Ook interessant

No items found.

Wie is TLV?

Heb je nog vragen over de sector of onze diensten en producten? Bel ons, stuur een mailtje of maak een afspraak via de kalender. We helpen je graag verder!