Lege containers vervoeren: één of twee vrachtbrieven?

October 16, 2023

Het transport van een lege container gaat, afhankelijk van de concrete omstandigheden, vergezeld met één of twee vrachtbrieven.

We krijgen bij TLV geregeld de vraag of er nu één of twee vrachtbrieven verplicht aanwezig moeten zijn bij het vervoer van een lege container.

Het aantal vrachtbrieven wordt mede bepaald door de definitie van “één zending”. Zo is één vrachtbrief voldoende voor de gehele rit wanneer het vervoer van de lege container en het vervoer van de goederen deel uitmaken van één zending.

Er is slechts sprake van één zending wanneer aan volgende voorwaarden voldaan zijn:

  • één of meer goederen,
  • die op één of meer plaatsen,
  • voor één opdrachtgever worden geladen,
  • teneinde in één rit,
  • met één motorvoertuig of sleep,
  • vervoerd worden naar één of meer losplaatsen,
  • voor één geadresseerde.

Belangrijk om te weten is dat aan alle bovenstaande voorwaarden voldaan moet zijn om te kunnen spreken van één zending. Wanneer dit niet het geval is, zal je dus twee vrachtbrieven moeten opstellen, namelijk eentje voor de lege rit met de container en eentje voor de rit met de goederen.

Er is bijvoorbeeld geen sprake van één zending wanneer je het transport niet in één rit uitvoert of wanneer de goederen en de container niet voor dezelfde opdrachtgever worden geladen.

Als er geen sprake is van één zending en er geen vrachtbrief aanwezig is voor de rit met de lege container dan kan er bij een controle een boete opgelegd worden van 1.500 euro.

Invullen van de vrachtbrief bij één zending

Als je voldoet aan alle voorwaarden en dus één vrachtbrief mag gebruiken, dan moet deze vrachtbrief nog steeds correct ingevuld worden om geldig te zijn:

  • In vak tien noteer je de noodzakelijke gegevens van de containers en van de goederen;
  • Wanneer je de container op een andere plaats laadt dan de goederen, noteer je in vak drie zowel de plaats van inontvangstneming van de container als deze van de goederen;
  • Wanneer je de goederen eerst moet lossen en daarna pas de container moet lossen, noteer je in vak vier beide losplaatsen.
Gecombineerd vervoer

Het Europees Hof van Justitie heeft recent een arrest geveld over het vervoer over de weg van lege containers tussen de terminal en de plaats waar goederen geladen of gelost worden. Het hof verduidelijkt dat dit vervoer, voorafgaand aan of volgend op het laden of lossen van goederen in gecombineerd vervoer, onlosmakelijk deel uitmaakt van één enkele vervoersovereenkomst. Dit heeft tot gevolg dat het voorgaand of opvolgend vervoer niet onderworpen is aan de cabotageregels.

Het zal in dit geval volstaan om gebruik te maken van één vrachtbrief voor de gehele rit. Deze vrachtbrief moet ook correct ingevuld worden om geldig te zijn.

Het arrest biedt wél geen vrijgeleide om in deze context onbeperkt cabotageritten uit te voeren. Je zal bij een controle nog steeds moeten kunnen bewijzen dat deze lege ritten worden uitgevoerd in het kader van een gecombineerd vervoer en hier dus onlosmakelijk mee verbonden zijn.

Ook interessant

Onderweg

Smart Tacho type 2 verplicht sinds 21 augustus

Onderweg

Goederenvervoer zal met 20% groeien tegen 2040

Onderweg

Verplichte winteruitrusting

Wie is TLV?

Heb je nog vragen over de sector of onze diensten en producten? Bel ons, stuur een mailtje of maak een afspraak via de kalender. We helpen je graag verder!