"Het zal duurzaam zijn of het zal niet zijn!"

June 22, 2022
In april van dit jaar mocht VPD Transport & Logistics de prijs van Transporteur van het Jaar in ontvangst nemen tijdens de Transport & Logistics Awards. Meer hadden we niet nodig om naar Asse te trekken, gewapend met een microfoon, een camera en heel wat vragen. Het werd een zeer boeiend en leerrijk gesprek met CEO Steven De Bruyn.

Interview: Jan Soenen en Céline Heirwegh

TLV magazine: Proficiat Steven met jullie titel van Transporteur van het Jaar. Hadden jullie het verwacht?

Steven De Bruyn: “Bedankt! We waren heel tevreden met het dossier dat we hadden samengesteld. Op zich was de deelname en het dossier samenstellen voor ons al een zeer waardevolle oefening. Het dwingt je om even afstand te nemen en na te denken over je activiteiten in het verleden, heden en toekomst. Voor ons was dit al een zeer interessante ervaring.

Toen we de namen van de kandidaten zagen, gingen we uit van een stevige concurrentie. We waren dus absoluut niet zeker dat we zouden winnen. We wisten wel dat we een goede kans maakten. Dat maakt het extra speciaal, dat we tegen zulke namen gewonnen zijn.

In 2018 hadden we al deelgenomen aan de Truck Safety Award, waar we als winnaar uit de bus kwamen. Toen ontstond de ambitie en het plan om ooit mee te doen voor Transporteur van het Jaar.”

Ambitie met een meerkost

TLV: De jury was onder meer onder de indruk van jullie ambities rond koolstofvrij transport. Vanwaar de keuze om duurzaamheid als het DNA van VPD uit te dragen?

SDB: “Er zijn verschillende redenen. Ten eerste weten we allemaal dat logistiek een impact heeft op de CO2-uitstoot en het fijnstof in de steden. Vanuit het standpunt van maatschappelijk verantwoord ondernemen was het de logische stap om te bekijken wat we konden doen en op welke termijn. We hebben daar een mooi maar uitdagend traject voor uitgetekend.

Persoonlijk ben ik zeer begaan met het milieu en dat is ook het geval voor heel wat mensen hier op de werkvloer. We mogen niet blind zijn voor de milieuproblematiek en we vinden dat ook wij onze verantwoordelijkheid moeten opnemen.”

TLV: Komt het enkel van jullie uit of is het ook op vraag van jullie klanten?

SDB: “Sommige klanten trekken zelf de duurzaamheidskaart, dus dat gaat soms hand in hand. Dan kan je samen trajecten uitstippelen en ontwikkelen, wat heel fijn is.”

TLV: Bij de klanten die resoluut zelf voor duurzaamheid kiezen, is het waarschijnlijk gemakkelijker om de meerkost voor duurzaam transport door te rekenen?

SDB: “Dat klopt! Bij andere klanten is het soms iets lastiger, maar dat is een kwestie van tijd. We gaan sowieso door met onze plannen, dus uiteindelijk zal iedereen moeten instappen. Wij zien geen alternatief. Het is gewoon een must, want er is maar één planeet.

Het is wel belangrijk om de term meerkost te leren begrijpen. We hebben de oefening gedaan met The New Drive, dat gebruik maakt van een TCO-calculatiemodel waarmee je klassieke thermische modellen kunt vergelijken met elektrische voertuigen op de totale levensduurte van een voertuig.

Het is een feit dat een elektrisch voertuig in aankoop veel hoger ligt (maal twee of maal drie), maar er zijn ook elementen die ervoor zorgen dat je met elektrische voertuigen een voordeel hebt t.o.v. voertuigen met verbrandingsmotor. Elektrische voertuigen vereisen onder andere minder onderhoud. Ze gaan ook langer mee en de doorverkoopwaarde is vanzelfsprekend ook zeer interessant.

Het is uiteraard niet de bedoeling om de samenwerking met sommige klanten stop te zetten, maar we merken ook dat onze klanten daar meer en meer mee bezig zijn. Als we kunnen aantonen wat de positieve impact van elektrisch rijden is, dan ben ik ervan overtuigd dat ze zullen mee instappen. Wij zijn hoe dan ook niet van plan om af te wijken van ons pad. Het zal duurzaam zijn, of het zal niet zijn!”

TLV: Is de voertuigenindustrie klaar om de ambitie van VPD waar te maken?

SDB: “Het aanbod is momenteel nog relatief beperkt, maar er beweegt wel van alles. Momenteel zitten we in een transitieperiode. Het kan ongetwijfeld allemaal een stuk efficiënter, maar we hebben er voor gekozen om nu al de nodige expertise op te bouwen. We willen vermijden dat we op een bepaald moment gedwongen worden om de transitie te maken en dan te moeten vaststellen dat we er niet klaar voor zijn.

We zijn alles in gereedheid aan het brengen om er zelf helemaal klaar voor te zijn. In Asse gaan we ons dak vol leggen met zonnepanelen in combinatie met een batterijpark. Op die manier kunnen we onze voertuigen ’s nachts opladen met energie die we overdag opwekken. Asse zal hiervoor als pilootproject dienen, om dit nadien te kunnen uitrollen naar de andere hubs. In Asse is het de bedoeling dat de zonnepanelen er nog dit jaar komen.”

Stappenplan

TLV: De doelstelling van VPD is om tegen 2025 naar 80% emissievrije thuisleveringen over te schakelen. Hoever staan jullie hierin?

SDB: “Het afgelopen jaar hebben we fase 1 van onze planning afgerond. Dit deel heeft nog niet meteen te maken met elektrische voertuigen. We hebben eerst in kaart gebracht waar onze leveringen plaatsvinden. Tot voor kort leverden we over het hele land vanuit onze hub in Asse. Maar als je naar elektrisch rijden wil overschakelen, dan zijn die afstanden veel te lang. Met de huidige autonomie van de voertuigen is dit niet haalbaar. Dankzij onze mapping-oefening hebben we onze high density regio’s kunnen afbakenen.

De eerste stap was dus om dichter bij de eindklant te geraken. Daarom hebben we een netwerk van acht hubs uitgerold rond de steden waar we het meest leveren. Daarmee hebben we onze lastmile-kilometers al met 35% verminderd! Dat op zich is dus al een grote vermindering qua CO2-uitstoot, zonder intensief gebruik te moeten maken van elektrische voertuigen.

Ondertussen zitten we aan de tweede fase van ons plan, met name de aankoop en het testen van elektrische voertuigen. Nu hebben we een twaalftal lichte bedrijfsvoertuigen rondrijden. Tegen het einde van dit jaar zullen we onze allereerste Volta-truck in gebruik nemen. Eerst drie weken in test, om dan uiteindelijk over te gaan op een aankoop in de loop van volgend jaar. Nu zijn we vooral aan het testen met elektrische bestelwagens tot 3,5 ton. Ideaal voor onze activiteiten.

Het probleem van een elektrische bestelwagen van 3,5 ton, is dat je veel laadvermogen verliest door de batterijen. In de toekomst zullen die voertuigen ook beschikbaar zijn in een 4,2 ton variant, zodat het verlies aan laadruimte kan worden opgelost. In sommige landen mogen dergelijke voertuigen bestuurd worden door chauffeurs met een rijbewijs B. In België wordt hier momenteel over gesproken, dus we leven op goede hoop dat het ook bij ons zou kunnen. Dit zou echt een gamechanger kunnen zijn!”


TLV: Welke technologie heeft volgens jou de grootste toekomst?

SDB: “Dit gaat voor een groot stuk afhangen van het type voertuig. Bij kleinere voertuigen wordt de voorkeur gegeven aan elektromotoren en bij zwaardere voertuigen aan waterstof. Hier hebben we ons geëngageerd om twee van onze bestaande dieseltrucks te laten ombouwen naar waterstof."

TLV: Wat is voor VPD de grootste uitdaging vandaag en morgen?

SDB: “Bij duurzaam rijden, gaat het momenteel over de beschikbaarheid van geschikte voertuigen. De kleinere, lichte bestelwagens zijn oké, maar naar laadvermogen schieten ze wat te kort. 4,2 ton bakwagens zouden ideaal zijn voor onze business, maar hierop is het dus nog even wachten.

In een bredere context zijn er natuurlijk de problemen op de arbeidsmarkt. Niet alleen de beschikbaarheid van chauffeurs, maar ook planners, magazijniers en back-office medewerkers. We zitten momenteel volop in een war on talent. En de inflatie slaat wild om zich heen. De kosten die daarmee gepaard gaan, zijn een pittige uitdaging. Vooral om die kosten onder controle te houden. We moeten uiteraard onze marges veilig stellen omdat we ons duurzaamheidproject zo snel mogelijk willen realiseren.”


TLV: Denk je dat jullie businessmodel bestand is tegen de schommelingen van de elektriciteitsprijzen?

SDB: “Dieselprijzen schommelen ook heel erg. Er is natuurlijk een reden waarom we beslist hebben om onze elektriciteit zelf op te wekken. We willen niet meer afhankelijk zijn. Die beslissing zal een zekere buffer en bescherming bieden tegen schommelingen op de energiemarkt.”

TLV: Dus geen elektriciteitsclausule, naar analogie met een dieselclausule?

SDB: “Dit zal afhangen van waar we op dat moment zullen staan. Indien we zelf kunnen opwekken, zullen we dat op andere manier benaderen. Maar het kan zijn dat we op bepaalde plekken moeten laden waar we wel nog afhankelijk zullen zijn van het net. Het is moeilijk om hier op dit moment een eenduidig antwoord op te geven.”

TLV: Welke tips kan je meegeven aan transporteurs die willen verduurzamen?

SDB: “Het draait niet alleen om elektrisch rijden. Kleine en grote transporteurs hebben de mogelijkheid om dingen te doen die een positieve impact hebben op het milieu. De hoge basisinvestering voor elektrische voertuigen is niet meteen voor iedereen haalbaar. Als je je eigen businessmodel onder de loep neemt, kom je tot bepaalde inzichten die niet echt duur zijn om te implementeren. Hierbij denk ik bijvoorbeeld aan ons netwerk aan hubs die we hebben ingevoerd om minder kilometers te moeten rijden.

Binnen VPD hebben we een zogenaamd green team opgericht, waarbij elke afdeling voorstellen doet om groener te rijden. Staar je dus niet blind op die heel hoge investeringen in een elektrisch wagenpark of waterstof. Er zijn heel wat kleine dingen die ook veel kunnen opleveren.

Een efficiënt planningsysteem kan een giga-impact hebben op het aantal gereden kilometers en de CO2-uitstoot. Er zijn momenteel gespecialiseerde bedrijven, die transporteurs kunnen bijstaan om te verduurzamen. Het loont zeker de moeite om eens te luisteren. Chauffeurs coachen op hun rijstijl kan ook interessant zijn. We hebben vastgesteld dat het gemiddeld verbruik gigantisch is gedaald. Dat kost allemaal niet zoveel geld, maar de impact is enorm.

We moeten stoppen met denken dat we van nul naar DE oplossing zullen gaan. Daar ligt een heel traject tussen en iedereen moet daar zijn eigen invulling aan geven.”

Ook interessant

Interviews
TLV

De structurele knelpunteconomie krijg je niet zomaar opgelost

Interviews
TLV

TLV magazine sprak met Tinie Verhulst van Euro Tap Rent en Joti Trans

Interviews
TLV

Een blik in het leven van beroepschauffeur Patrick

Wie is TLV?

Heb je nog vragen over de sector of onze diensten en producten? Bel ons, stuur een mailtje of maak een afspraak via de kalender. We helpen je graag verder!