Brief aan Conner Rousseau

June 14, 2023

Geachte heer Rousseau,  

Met grote verbazing namen wij kennis van jullie Facebook-post ‘Haal de vrachtwagens van onze wegen’.  

Als beroepsorganisatie voor transport- en logistieke bedrijven kunnen wij dergelijke berichtgeving niet zomaar laten voorbijgaan, temeer aangezien talloze leden en chauffeurs ons op deze post hebben gewezen.  

Uw partij gaat aan de realiteit voorbij met haar stelling dat grote delen van het aantal vrachtwagens definitief van de weg kan gehaald worden. Uw partij weet heel goed via haar vertegenwoordiging in Viapass dat we op een gemiddelde werkdag spreken van meer dan 135.000 voertuigen. Net zo goed weet uw studiedienst dat ruim 75% van het goederenvervoer verloopt over een afstand van minder dan 150 kilometer, en dat een volle vrachtwagenlading eerder uitzondering is en een deellading eerder de regel.

TLV wordt gevolgd door velen waaronder de Mobiliteitsraad Vlaanderen (Mora) dat een shift naar multimodaal absoluut niet voor de hand ligt, en nog niet heeft geleid tot een verschil in marktaandeel van de modi ondanks decennia volgehouden modal shift beleid door de opeenvolgende Vlaamse regeringen. Rekening houdend met het dominant aandeel in het verkeer van niet-vrachtwagens, is het dan ook een utopie om te denken dat een eventuele shift de fileproblematiek ooit zou kunnen oplossen. Voor de langere afstanden kan multimodaal vervoer inderdaad een volwaardig alternatief zijn. Maar subsidies, zo stelt ook de Mora, zijn alleen op korte termijn aangewezen en mogen geen onleefbare goederenstromen in stand blijven houden. Maar, de meeste bestemmelingen liggen nu eenmaal niet in de nabijheid van een spoorterminal of een haven, waardoor vervoer per vrachtwagen een noodzaak zal blijven om de goederen op de juiste plaats te krijgen. De transportsector is en zal altijd een broodnodige schakel in onze economische keten blijven.  

Uw campagne gaat ook compleet voorbij aan het maatschappelijk, sociaal en economisch belang van vrachtwagens. Niet alleen is het aantal vrachtwagens een perfecte graadmeter van de welvaart en weten we al tientallen jaren dat een groei van economie leidt tot een toename van het aantal vrachtwagens. De vrachtwagensector staat ook voor tewerkstelling van minstens 120.000 directe Belgische arbeidsplaatsen en nog veel meer indirecte jobs. En uiteraard leeft ook de sociale zekerheid én de fiscus van de bloeiende evolutie van het goederenvervoer over de weg. Mochten, zoals uw campagne suggereert, de vrachtwagens verdwijnen van de weg, dan betekent dit dramatisch nieuws voor onze economie. Maar die informatie vermijdt de campagne helemaal, wat misleidend is. De sector stelt daarenboven zeer veel kansengroepen te werk: laaggeschoolden, ouderen, allochtonen… Zomaar ‘de vrachtwagens’ van de weg halen zou verstrekkende gevolgen hebben voor de werkgelegenheid, vooral van de kansengroepen.  

Wat het milieu en het klimaat betreft: uw campagne ontkent het feit dat de transportsector enorm snel het wagenpark vernieuwt. De transporteurs rijden nu al voor zowat 90% (recentste cijfers van Viapass precies te citeren) met de properste Euro-6 voertuigen en vergroenen op die manier aanzienlijk sneller dan personenvoertuigen, lichte vrachtwagens en vele andere sectoren. Ook de transitie naar zero emissie zware voertuigen staat voor een doorbraak, maar dat vraagt evenwel tijd en meer middelen. Andere landen steunen de investeerders in zero-emissietrucks veel meer dan Vlaanderen dit doet. .  

Alle onafhankelijke onderzoeken zijn het inzake files eens dat, die vooral gecreëerd worden door hoofdzakelijk personenvoertuigen. Daarom pleiten talrijke stakeholders, samen met TLV, al jaren  voor de invoering van een kilometerheffing voor alle voertuigen. Belasting in functie van het gebruik van het voertuig en niet langer op basis van het louter bezit is veel doeltreffender om mensen te laten nadenken over hun verplaatsingsgedrag. Zonder die maatregel is een echte aanpak van files gedoemd om te mislukken.

Deze elementen zijn maar een klein deel van de complexiteit van de organisatie van goederenvervoer over de weg, waar uw campagne helaas met een eenvoudige slogan de realiteit niet naar waarde schat. Eén jaar voor de verkiezingen is er nochtans een mooie opportuniteit om daadwerkelijk iets te betekenen. We lichten graag ons TLV-memorandum meer toe in een persoonlijk onderhoud. TLV is dan ook zo vrij u uit te nodigen tot een diepgaand gesprek om deze problematiek verder te bespreken. Wij kijken uit naar een aantal voorstellen van datum om elkaar te ontmoeten.

Hoogachtend,

Lode Verkinderen
Directeur

Ook interessant

Interviews
TLV

De structurele knelpunteconomie krijg je niet zomaar opgelost

Interviews
TLV

TLV magazine sprak met Tinie Verhulst van Euro Tap Rent en Joti Trans

TLV

Edito | Daar is de nieuwe TLV!

Wie is TLV?

Heb je nog vragen over de sector of onze diensten en producten? Bel ons, stuur een mailtje of maak een afspraak via de kalender. We helpen je graag verder!