Rapporteren over duurzaamheid

February 5, 2024
Niet enkel voor de grote bedrijven!

In het kader van de Europese Green Deal werd in januari 2023 de Europese duurzaam-heidsrichtlijn CSRD (Corporate Sustainable Reporting Directive) gepubliceerd. De lidstaten moeten deze richtlijn omzetten in nationale wetgeving tegen uiterlijk 6 juli 2024.
België is hier alvast volop mee bezig.

Deze nieuwe wetgeving zal bedrijven verplichten om te rapporteren over milieu, sociaal klimaat en goed bestuur. Niet ieder bedrijf zal rechtstreeks moeten rapporteren. De richtlijn is van toepassing op grote bedrijven die voldoen aan twee van de drie criteria: 250 werknemers; € 50 miljoen omzet; € 25 miljoen balanstotaal.

Maar dat betekent niet dat kmo’s de impact van de wetgeving niet zullen voelen. Bedrijven die verplicht worden tot rapportering, zullen moeten rapporteren over hun volledige waardeketen. Zij zullen hun onderaannemers, o.a. diegenen die instaan voor het transport van hun goederen, ook vragen om te rapporteren. Onrechtstreeks zullen dus heel wat kmo’s ook aan een rapportageverplichting moeten voldoen.

Waarover rapporteren?

Ondernemingen zullen verslag moeten uitbrengen over materiële duurzaamheidsthema’s, die significant zijn voor hun bedrijf. Bij de keuze van de thema’s waarover moet gerapporteerd worden, moet rekening gehouden worden met twee elementen: enerzijds de impact van het bedrijf op de omgeving, maar anderzijds ook van de omgeving op het bedrijf. Zo zal een bedrijf ook moeten kijken of hun leveranciers goed scoren op gebied van duurzaamheid. Het begrip ‘duurzaamheid’ wordt ruim bekeken. In de transportsector zal de CO2-uitstoot uiteraard een thema zijn, maar er is meer dan dat. Ook topics zoals afvalbeheer, watergebruik, werkuren, gezonde en veilige werkomgeving, eerlijke prijzen... kunnen een item in de rapportage zijn.

De rapportage kan verlopen via vooraf opgestelde standaarden. Voor bedrijven die rechtstreeks onderworpen zijn aan de duurzaamheidsrapportage bestaan al standaarden. Momenteel worden vrijwillige standaarden opgemaakt die eventueel kunnen gebruikt worden door bedrijven die moeten rapporteren voor hun opdrachtgevers.

Voordelen voor de kmo?

De rapporteringsverplichting zal zorgen voor heel wat administratieve formaliteiten voor de betrokken ondernemingen. Maar kmo’s die aan de slag gaan met de verplichting zullen hier ook de voordelen van plukken: ze zullen als aantrekkelijker beschouwd worden (ook bij de consument), ze zullen mogelijks beter beoordeeld worden bij de toekenning van financiering. Want ook banken zullen bij hun kredietverlening meer en meer rekening houden met duurzaamheid. Ondernemingen die nadenken over duurzaamheid, zullen op termijn ook vaak kostenbesparend kunnen werken.

Hoe begin je eraan?

Een onderneming moet eerst zijn prioriteiten bepalen: welke topics in kader van duurzaamheid zijn van belang voor de onderneming. Vervolgens bepaal je het beleid, de maatstaven en de doelen die je wil bereiken, vb het verminderen van de CO2-uitstoot.
Daarna moeten de data verzameld worden (vb. via IT, boekhouding, preventie-adviseur).

Daarna moeten actieplannen opgemaakt en uitgevoerd worden zoals opleiding voor het personeel. Dit alles resulteert dan uiteindelijk in de opmaak van een verslag, al dan niet volgens een bepaalde vooraf vastgelegde standaard.

Momenteel is er nog onvoldoende informatie of modellen om de rapportering al op te maken. TLV volgt de ontwikkelingen op de voet, zodat we onze leden in de toekomst zo goed mogelijk kunnen bijstaan.

Oproep!

Kreeg je van je opdrachtgever al de vraag om te rapporteren? Bezorg ons de vragenlijst zodat we kunnen oplijsten welke informatie opdrachtgevers bij de transportbedrijven zullen opvragen.

Ook interessant

Onderneming in de kijker
Interviews
Duurzaam transport

DFDS Belgium maakt werk van energietransitie

Onderneming in de kijker
Interviews
Duurzaam transport

"De meeste groene kilometer, is de kilometer die je niet rijdt"

Duurzaam transport

Vergroening investeringsaftrek voor bedrijven

Wie is TLV?

Heb je nog vragen over de sector of onze diensten en producten? Bel ons, stuur een mailtje of maak een afspraak via de kalender. We helpen je graag verder!